Accountancy

Accountancy

Op basis van een gedegen financiële administratie kan jaarlijks als sluitstuk een jaarrekening worden opgesteld. Deze jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. De jaarrekening geeft inzicht in hoe de onderneming het afgelopen jaar heeft gepresteerd. Diverse instanties, zoals banken, hechten veel waarde aan een door een accountant opgestelde jaarrekening, vanwege zijn specifieke deskundigheid op dit gebied.

Voor de volgende dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u o.a. bij ons terecht:

  • samenstellen van de jaarrekeningen
  • samenstellen van tussentijdse rapportages
  • samenstellen van begrotingen
  • opstellen van managementinformatie
  • analyse van resultaatontwikkelingen